Bảng giá quảng cáo

Bảng báo giá

THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

(Giá bán lẻ chưa bao gồm VAT)
Hình ảnh
Mặt hàng
Model
ĐVT
Đơn giá
binhchuachayminifoam1000ml_1467101327.jpg
Bình chữa cháy mini Foam 1000ml
TQ
Bình
90.000
bg17_1463417047.jpg
Bình chữa cháy mini Foam 500ml
TQ
Bình
75.000
bg1_1463412626.jpg
Bình chữa cháy bột BC 1kg
TQ
Bình
129.000
bg2_1463412718.jpg
Bình chữa cháy bột BC 2kg
TQ
Bình
149.000
bg3_1463412818.jpg
Bình chữa cháy bột BC 4kg
TQ
Bình
160.000
binhchuachaybangbotabc4kgmfzl4_1475045950.jpg
Bình chữa cháy ABC 4kg
TQ
Bình
195.000
bg5_1463413172.png
Bình chữa cháy bột BC 8kg
TQ
Bình
249.000
binhchuachaybangbotabc8kgmfz8_1475052593.jpg
Bình chữa cháy ABC 8kg
TQ
Bình
285.000
binhchuachayfoam9lmpz9_1467101384.jpg
Bình chữa cháy Foam 9L
TQ
Bình
400.000
binhchuachaybangco224kgmtt24_1467101595.jpg
Bình chữa cháy bằng CO2 – 24kg (MT24)
TQ
Bình
3.500.000
binhchuachayfoam50lmptz50_1467101448.jpg
Bình chữa cháy bọt Foam 50L
TQ
Bình
3.500.000
binhchuachaybangbotxedayabc35kgmfzl35_1466857481.jpg
Bình chữa cháy bột ABC 35kg MFZL35
TQ
Bình
1.590.000
bg7_1463413564.jpg
Bình chữa cháy bột BC 35kg
TQ
Bình
1.469.000
bg8_1463414220.jpg
Bình chữa cháy tự động bột BC 6kg
TQ
Bình
379.000
bongcuuhoa_1504085885.png
Bóng Chữa Cháy TQ
TQ
 
290.000
bongcuuhoachuachayanphuc_1496982103.jpg
Bóng cứu hỏa chữa cháy Elide Fire
TL
 
1.900.000
bg9_1463414494.jpg
Bình chữa cháy tự động bột BC 8kg
TQ
Bình
399.000
bg10_1463414593.jpg
Bình chữa cháy CO2 3kg
TQ
Bình
350.000
pcccanphucquataokhoimin_1478599418.jpg
Quả tạo khói
TQ
Cái
350.000
bg11_1463414860.jpg
Bình chữa cháy CO2 5kg
TQ
Bình
520.000
Nạp bình chữa cháy bột ABC
 
Kg
18.000
timthumb_1538534077.png
Bình chữa cháy dạng ném
Việt Nam
Bình
330.000
napbinhchuachayco2congtyanphucsaigon0903801891_1467103468.png
Nạp bình chữa cháy khí CO2
TQ
Kg
15.000
napbinhchuachaybotbccongtyanphucsaigon0903801891_1467103444.png
Nạp bình chữa cháy bột BC
TQ
Kg
15.000
bg13_1463415987.jpg
Vòi chữa cháy D50 - 13 bar TQ 5.0kg có khớp nối
TQ
Cuộn
390.000
voichuachayducparsch_1505967997.jpg
Vòi chữa cháy PARSCH Đức
 
 
 
voichuachayrulophi27dai20mcongtyanphucsaigon0903801891_1466990017.jpg
Vòi chữa cháy Rulo Phi 27 dài 20m
TQ
Cuộn
900.000
voichuachayd65ducloai1cokhopnoicotemchonghanggia_1466989965.jpg
Vòi chữa cháy D65 - Đức - 20m
Đức
Cuộn
1.700.000
voichuachayd50ducloai1cokhopnoicotemchonghanggia_1466989914.jpg
Vòi chữa cháy D50 - Đức - 20m
Đức
Cuộn
1.370.000
bg14_1463416253.png
Vòi chữa cháy D65 - 13 bar TQ 6.2kg có khớp nối
TQ
Cuộn
500.000
khopnoivoidn65congtyanphucsaigon0903801891_1467100599.jpg
Khớp nối vòi DN65
TQ
Cái
79.000
khopnoivoidn50congtyanphucsaigon0903801891_1467100569.png
Khớp nối vòi DN50
TQ
Cái
59.000
langphundanangtaygatdn50congtyanphucsaigon0903801891_1467099628.png
Lăng phun chữa cháy tay gạt DN50
TQ
Cái
450.000
langphunchuachayd65congtyanphucsaigon0903801891_1467099595.jpg
Lăng phun chữa cháy D65
VN
Cái
80.000
langphunchuachayd50congtyanphucsaigon0903801891_1467099560.png
Lăng phun chữa cháy D50
VN
Cái
60.000
bg15_1463416340.png
Nội quy + tiêu lệnh
VN
Bộ
40.000
bangnoiquytieulenhbangmica_1502260596.jpg
Bảng nội quy và tiêu lệnh bằng mica ( 2 bảng)
VN
Bộ
280.000
bg16_1463416869.png
Cấm lửa + cấm thuốc
VN
Bộ
37.000
bangchuachay_1538534990.jpg
Bảng hiệu nơi để bình chữa cháy mica
Việt Nam
Cái
80.000
bangcamluacamthuocbangmica_1502260653.jpg
Bảng cấm lửa và cấm hút thuốc bằng mica
VN
Bộ
150.000
debinhdaquang_1539575059.jpg
Biển để bình chữa cháy dạ quang
Việt Nam
Cái
180.000
hopdaquang_1539574917.jpg
Bảng exit thoát hiểm dạ quang 1 mặt
Việt Nam
Cái
205.000
hopdaquang_1539574638.jpg
Bảng exit thoát hiểm dạ quang 2 mặt
Việt Nam
Cái
225.000
muitendaquang_1539572448.jpg
Mũi tên dạ quang chỉ hướng cầu thang
Việt Nam
Cái
35.000
exitdaquang_1539572359.jpg
Biển Exit thoát hiểm dạ quang
Việt Nam
Cái
145.000